foto
Debattanten oppfordrer politikerne til å vise at Trondheim er en aldersvennlig by og ikke bare et slagord uten innhold. Foto: Morten Antonsen

Trondheim, en aldersvennlig by ?