foto
Forholdene i Kongens gate har gjentatte ganger vært omtalt i Adresseavisens spalter. Innleggsforfatteren lurer på hvilket parti som vil reparere veinettet i Trondheim. Foto: Martin Haugland Andersen

Hvilket parti vil reparere veinettet?