Mannsdominansen i det offentlige rom er fortsatt et samfunnsproblem i 2015.