Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum er kritisk til regjeringens konsulentbruk. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Uvettig bruk av konsulenter i staten