Det påhviler våre myndigheter et stort ansvar om vi fortsatt skal være et fritt, liberalt og trygt samfunn.