Flere trønderske kommuner prøver å få tettstedene sine på rett kjøl. I Orkdal går de motsatt vei og tapper sentrum for kraft.