foto
Halloween er en stor dag for barn og unge. Her fra fjorårets feiring i skogen på Hovin i Melhus. Foto: Christine Schefte / Adresseavisen

Det brøt med gullstandarden de hadde sett på Insta, YouTube og Disney