En tamilsk enke med to små barn får i oktober 2011 av en delt UNE-nemnd endelig avslag om opphold i Norge.