Utdanningsforbundet Trøndelag kan ikke godta at elever som har lovpålagte vedtak om spesialundervisning, velges bort når bemanningen er lav, skriver innleggsforfatteren. Foto: Thor Nielsen

Hva er poenget med lovfestede rettigheter?