Vi ønsker også å invitere barn og unge inn i prosessen som skal bestemme utforming og innhold av de grønne områdene rundt det nye OSC-anlegget, skriver blant andre Statsbygg.. Foto: Ocean Space Centre og Snøhetta

Ocean Space Centre – et viktig anlegg i et grønt område