Forhandlingsbrudd mellom Verdal, Levanger og Frosta. Skuffet Silje Sjøvold og Bjørn Iversen Foto: LEIF ARNE HOLME

Innføring av takst for nullutslippskjøretøy i Trøndelag