foto
Når vi ruller med Vy ut fra stasjonen i Trondheim, er det dieselmotor som frakter knapt tjue personer og et togsett på atskillige tonn opp på fjellet, skriver Stein Arne Sæther. Foto: Trygve Ulriksen Skogseth

En togelskers bekjennelser