foto
Sikkerhetsanlegget raserer Østmarka-skogens platå med åker og skog, og vil omkranse det med et tre meter høyt avvisningsgjerde som fortrenger allmenheten, midt gjennom eksisterende stier, skriver innleggsforfatteren. Bilder før (øverst) og i dag. Foto: Geir Arild Sivertsvik og Espen Bakken

Østmarka-anlegg på falske premisser. Det må stoppes