foto
I vårt prestasjonsbaserte samfunn, som er opptatt av yrkesstatus og at du har ansvar for egen suksess, kan man fort føle på skam, og at man har mislyktes. Derfor er det ekstra viktig at du er selvbevisst og passer på at ditt selvbilde, din personlige identitet og verdi som menneske, ikke er tilknyttet til dine prestasjoner i arbeidslivet, skriver Leon Bafondoko. Foto: Shutterstock

Verdifulle, selv på våre verste dager