Høyre forklarer sitt syn på økt skattetrykk mot laksenæringa. Foto: Morten Antonsen

Høyre svarer i saken om lakseskatt: Vår skepsis bunner ikke i et ønske om å verne om lommebøkene til de som tjener godt på havbruk