Matjorda på Overvik Gård må bevares som uerstattelig for ettertiden