Slik kan et nytt kunstmuseum på Leüthenhaven bli utformet, mener styret i Museene i Sør-Trøndelag. På denne skissen er Leüthenhaven sett sørfra. Foto: Illustrasjon: Dyrvik Arkitekter og Christian Pagh AS

Vi trenger flere svar før vi kan juble