Lørdag innførte politiet nasjonal bevæpning etter trusler mot det muslimske trossamfunn på nettstedet Discord.

Denne urovekkende hendelsen inntreffer ved inngangen til den muslimske høytiden eid al-fitr, og har dessverre skapt ekstra frykt blant folk.

Innleggsforfatter Karim Tahir. Foto: Håvard Haugseth Jensen

PST beskriver i en trusselvurdering at høytider og merkedager med store menneskemengder er potensielle terrormål. De omtaler spesielt muslimske høytider, som feiringen av Eid denne uken.

Dette krever at vi står sammen som samfunn og viser solidaritet og støtte for å bekjempe hat og vold.

Som et muslimsk samfunn i Norge er det avgjørende at vi ikke lar oss rive med av frykt og panikk, men har tillit til våre myndigheter, politiet og PST, og deres arbeid med å håndtere slike trusler for å sikre samfunnet vårt.

Vi må holde fast ved de norske verdiene som bygger på toleranse, solidaritet, kjærlighet og inkludering, og støtte hverandre i disse utfordrende tider.

Det muslimske samfunnet i Trondheim (MSIT) i Kjøpmannsgata. Foto: Therese A Sanne

Det er også viktig å være oppmerksom på den globale situasjonen, med en rekke konflikter som pågår, inkludert krigen i Gaza og krigen i Ukraina. Disse konfliktene kan påvirke vår sikkerhet her hjemme. Derfor må vi være ekstra årvåkne og samlede.

Helgens hendelser minner oss om hvor viktig det er med samhold for å bekjempe terrorisme, hat og vold. La oss stå sammen i kampen for et samfunn preget av fred, trygghet og solidaritet. Vis verden styrken i norsk samhold og tillit.

Har du en hjertesak? Slik skriver du for Adresseavisen Midtnorsk debatt!