Vi må få vite hvorfor varslet om trebrua som kollapset ikke ble fulgt opp av Vegdirektoratet.