Jeg lurer først og fremst på om fylkesordføreren er åpen for en holdningsendring, eller om han har et tunnelsyn som er trangere enn kanalene i Venezia.

Innleggsforfatter Maria Øyen svarer Tore O. Sandviks kritikk av måker. Foto: Privat

Han begynner sitt hjertesukk med å beskrive måkebestanden i Midtbyen som en okkupasjon, for deretter å kalle dem for flygende rotter. Jeg lurer bare på om han har sett tall fra FHI og Miljødirektoratet og er klar over at fem av syv måkearter er på rødlista? Dette er en art som bidrar sterkt til økosystemet vårt, men stakkars Tore er mer opptatt av at de bråker litt og stjeler pølsa hans. Kanskje har inflasjonen rammet ham så hardt at han ikke har råd til en ny pølse?

Ifølge statsforvalteren.no er årsaken til vår synkende måkebestand sviktende næringstilgang langs kysten. Det sier seg selv at de da flytter seg lengre inn i byene, hvor rester fra nattmaten etter en fuktig kveld på byen fungerer som en god erstatning.

Kanskje fokuset heller bør ligge på å bevare arten og forstå hvorfor «dette blir verre og verre», fremfor å bruke energi på å irritere seg over at de «stjeler og lyver»?

Hva mener du? Slik skriver du for Adresseavisen Midtnorsk debatt!

Politikerne har sine valgkampsaker – men hva er din? Send inn din tekst til debatt@adresseavisen.no.