Befolkningen i Ukraina er krigens største offer. Men krigen fører også til enorme lidelser i andre land. Særlig utviklingsland blir hardt rammet. Forstår ikke Fremskrittspartiet det?