Enten visste våre folkevalgte hva de stemte på, eller så hadde de ikke anelse om hva de holdt på med. Hvis det er det første, mener jeg det er aldersdiskriminering satt i system og planlagt av norske myndigheter i årene 2001-2011. Hvis det er det andre, viser det en inkompetanse blant våre folkevalgte som savner sidestykke i norsk politisk historie. Dette var nemlig årene da pensjonsreformen ble planlagt, og de eldre gjort til annenrangs borgere i Norge.

Hva har norske myndigheter innført og oppnådd med Pensjonsreformen fra 2011? De har innført underregulering på 0,75 prosent kun for pensjonister. De har i årene 2011-2021 «fraranet» pensjonistene 61 milliarder kroner (underreguleringen). De har i 2022 «fraranet» pensjonistene to milliarder kroner (etterslepet fra 2021).

John Egil Turbekkmo Foto: Privat

De har også innført avkortning på 10 prosent kun for pensjonister. De har kun gitt moderat økning av minstepensjoner. De har forårsaket en katastrofal samordning av pensjoner. De har innført en urettferdig levealderjustering. De har fratatt pensjonistene forhandlingsretten. Og de har gjort pensjonistene til annenrangs borgere uten rettigheter som andre i landet.

I likestillings- og diskrimineringsloven står det i innledningen at lovens formål er å fremme likestilling og hindre diskriminering på grunn av blant annet alder. Det er over en million pensjonister i Norge, men loven gjelder tydeligvis ikke for denne gruppen. Denne saken er også fulgt opp med likestillings- og diskrimineringsombudet.

På Stortinget er det noen få partier som bryr seg om pensjonistenes situasjon. Det er helt utrolig at dette kan få lov til å pågå i et land hvor politikere og andre elsker å fremstå som forkjempere for likestilling og likeverd. Har det gått så langt at behandlingen av pensjonistene har blitt det «normale», og at aldersdiskriminering tydeligvis har blitt akseptert i Norge?

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe