foto
Vi har studert organisasjonskulturelle aspekter med betydning for pasientsikkerheten ved legemiddelhåndtering i norske sykehjemsavdelinger. Studien viste at sykehjemmene nå utfører en rekke oppgaver som tidligere ble gjort på sykehus, men uten tilsvarende lege- og sykepleiedekning, skriver kronikkforfatterne. Foto: Shutterstock

Ingen søkere til ledig sykepleiestilling i sykehjem. Hvorfor?