Her er innløpet i Byåstunnelen. Foto: Terje Svaan

El-trafikk og Byåsentunnel