foto
Frøydis Gaare i Pensjonistutvalget i Fagforbundet er ikke fornøyd med fylkeskommunens svar om TT-kort. Foto: Kjell A.Olsen

Bevegelseshemmede trenger transport fra bosted, ikke i et oppsamlingsheat