Det er opplagt behovet for trafikkregulering i Trondheim og andre storbyer. Men investering i bymiljø og kollektivtransport bør også primært finansieres over offentlige budsjetter og ikke via en avgiftspolitikk basert på bompenger som rammer skjevt, skriver Anders Skonhoft. Foto: Håvard Jensen

Dagens bompenger bør avskaffes