foto
Er det behov for at politikerne flagger alt de tror og synes om prosjekter før en har fått kunnskap om dem? Foto: Rett Hjem Bolig

Så tidlig i prosessen tror og synser de mye