foto
Det ikke bare lakseprodusentene som vil rammes, men også den norske leverandørindustrien til havbruk, skriver Berit Rian. Foto: Christine Schefte

Næringsforeningen skuffet over Adresseavisen på lederplass: Særskatt på norsk laks vil skade både Trøndelag og Norge