I disse dager feirer Bygghytta ved Nidaros domkirkes restaureringsarbeider at Kongeinngangen ved Nidarosdomen er ferdig restaurert. Et stort og komplekst prosjekt er ved veis ende.