Gransket seg selv: Professor Soilikki Vettenranta har sammen med masterstudenter ved NTNU laget sine egne slektskrøniker over fire generasjoner med et spenn på rundt 100 år.