Siden 2001 har Stiklestad Nasjonale Kultursenter bare hatt tre kvinner som olsokprofiler blant totalt femten. Direktør Turid Hofstad erkjenner at det er et problem, men at det bare er «blitt slik».