Flere reiser til Trondheim sentrum. Handelen går svakt opp og antall arrangement øker år for år.