Første torsdag i måneden er det konfirmantene som står for suppekoking og servering til byens hjemløse i Vår Frue kirke. Så også denne torsdagen.