Inkluderingen av mennesker med utviklingshemming er i ferd med å bli glemt på alle politikkområder.