I anledning min fars bortgang nylig ble det mye jeg måtte ta stilling til i forbindelse med såkalt gravferd. Jeg trodde det skulle være enklere å få «ryddet» bort et legeme på mest mulig miljøvennlig vis. Verken far eller jeg er religiøse. Begge opptatt av naturvern, klima og miljø.

Gravlegges, kremeres eller gravsted med plass for kiste eller urne, eventuelt minnelund med eller uten navn? Askespredning er mulig, men da må det godtgjøres at avdøde ønsket askespredning og det er Statsforvalteren som eventuelt gir tillatelse (etter søknad).

Kiste er obligatorisk uansett gravferdsform, og den transporteres rundt omkring, hit og dit. Jeg ønsker meg en kortreist komposterbar løsning når det er min tur! Takk. Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe