Med eller uten smør er årets høytid over for denne gang. Like før jul ble smørmangelen så stor i Norge at nordmenn vandret over til grenselandet på smørturer.