Det hender man får spørsmål om man ville ha valgt samme utdannelse om man kunne ha valgt om igjen. I mitt tilfelle er svaret ja.