Mens de fleste eldre hadde tatt det for gitt å bli styrt av en hippokratisk og korrupt stat, reiste unge mennesker seg opp. I dag er ingenting som før i Tyrkia.