Franskstudentene ved NTNU leser om den skinnhellige i Molières verk «Tartuffe» fra 1664. Temaet er dagsaktuelt i det franske valget: Hvem og hva kan man tro på?