Blant de små profeter regnes Hosea og Malaki, Mika og Habakkuk, og selvfølgelig Erling Holmøy.