Jeg fikk ikke trøste, støtte og holde mor. Jeg fikk ikke ta imot min lille, fantastiske datter. Utilgivelig! Skriver trebarnsfaren i dette innlegget. Foto: Privat

En fars fortelling om svangerskap, fødsel og barsel