foto
Ambulanser desinfiseres utenfor akuttmottaket ved St. Olavs Hospital. På bildene er Bernt Magnus Kristiansen, områdeleder for ambulansetjenesten og sjåførene Michel og Stian. Foto: Håvard Jensen

Dødelighet av covid-19: Kanskje det er på tide å forskjellsbehandle sør og nord?