foto
Tøffe tak: Avdelingsleder May Helen Solum og helsearbeider Lisa Lauritsen ved Brundalen helse- og velferdssenter er to av svært mange som har tøffe tak under koronaen. Vi skal være takknemlige for den ekstra innsatsen helsearbeidere og mange andre yrkesgrupper gjør. Foto: Håvard Jensen

Takk til heltene, nok en gang