Kjønnspoeng gir en jevnere kjønnsfordeling på mange fag i høyere utdanning, men ordningen byr også på utfordringer. Universitetene må bli nøyere med hvordan de bruker virkemiddelet.