foto
Foto: Jonas Skybakmoen

Verden sett fra fjøset