Regjeringen får dessverre flertall for folkeavstemning i Kristiansands to tidligere nabokommuner. Dermed er det fare for at vi får en svært kostbar kommunedeling i en kommune der bystyret har sagt nei til folkeavstemning.

Støre-regjeringens iver etter å dele opp kommuner som har vært sammenslått i lengre tid, begynner å bli parodisk. Mange som for noen år siden var sterke motstandere av kommunesammenslåingene som Erna Solbergs regjering gjennomførte, har i dag avfunnet seg med situasjonen slik den er blitt. Likevel fortsetter regjeringen å kjempe imot. Det er trist å se at de vil bruke store summer på å stille klokka tilbake på denne måten.

Kommunereformen og regionreformen førte til at antallet kommuner ble redusert fra godt over 400 til dagens 356. Både fylker og enkelte kommuner ble tvangssammenslått, og det er dem regjeringen åpner for å dele opp. Senterpartiet er drivkraften i denne prosessen, men de får støtte av Arbeiderpartiet. For noen dager siden sa også SV ja til folkeavstemning i Søgne og Songdalen, som ble slått sammen med Kristiansand fra 2020.

Meningsmålinger viser at den sterke motstanden mot sammenslåingen er borte. På vårparten var det omtrent dødt løp mellom dem som vil dele opp og dem som vil beholde dagens storkommune.

En folkeavstemning kan gi et annet resultat. Dermed kan det gå mot kommunedeling. Statsforvalteren i Agder mener en slik oppdeling vil koste nærmere 400 millioner kroner. Tre fylker skal også deles opp fra nyttår, og det er allerede snakk om store summer. Dette er sløseri. Pengene bør brukes på andre formål.

Å arrangere folkeavstemning i deler av dagens Kristiansand kommune er dessuten i strid med lokaldemokratiet som Sp ellers er så opptatt av. Bystyret i Kristiansand har to ganger sagt nei til folkestemning. Det burde regjeringen hatt respekt for. Og mens SV på Stortinget sier ja til folkeavstemning, er partiets lokallag i sørlandsbyen sterkt imot det.

Nå bør regjeringen se framover, i stedet for å bruke tid, krefter og store beløp på å skru klokka tilbake.