Høyretopper advarer mot å satse på et nytt, stort museum uten å avklare hva som skal skje med Trondheim Kunstmuseum og Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum. Foto: Adresseavisen

Et løft for kunstmuseene