foto
Arbeiderpartiet mener at realitetene i arbeidslivet er slik at en stor byrde vil overføres på foreldrene om åpningstidene reduseres. Derfor er det ikke aktuelt å gjøre dette, skriver Rita Ottervik. Foto: Sindre Vartdal

Ordfører Ottervik svarer Krf-Lykke: Jeg har sagt klart ifra hva som er Aps syn i saken