foto
Hvem skal stå for velferdstjenestene om kommende generasjoner velger utdanning til yrker som gir høyere lønn? spør Hege Sletvold Slørdahl, Fylkesstyremedlem for Utdanningsforbundet Trøndelag

KS må ta ansvar - verdsett jobben vi gjør i form av lønn!