De ansvarlige for barnevernet i Orkdal må rydde opp i en ukultur som har fått utvikle seg altfor lenge.